farhan ali qadri
Home | Video | Audio | Albums | Latest Album | Gallery | Forum | Guest Book | Search | Tell A Friend | Contact
Title Bookmark and Share farhan ali qadri


Farhan Ali Qadri - Naaley Allah Je [Sindhi]
        Roman Lyric
 Audio   Roman

Naaley Allah Je [Sindhi]

Naale Allah Je

Naale Allah Je Bero Taar Munhjo
Aa Neengar Nimani
Aahe Aadhar Tunhjo

Daadho Aahe Satayo Dunya Ji Gardish
Aa Muhro Matayo Mitan Maitan
Kar Baajh Baanhiya Te
De Deedar Pehnjo

Waya Soora Saare Wayo Dard Maare
Dil Maandi Muhnji Rugho Tokhe Saare
Kar Sanrai Muhnji
Munkhe Aasro Tuhnjo

Daadhi Aahe Tangi
Dunya Dorangi
Bina Dhaniya Pehnji Ko
Konhe Ko Mait Kehnjo

Hik Dard Maariyo Biyo Marz Maariyo
Dunya Dhikariyo Sain Sambhariyo
Kariyo Nazar Shafa Ji
Sain Ruwanda Khilayo

Dukhra Mitayo Wari Dar Te Ghurayo
Hee Arz Farhan Jee Sain Aghaiyo
Wanji Mile Mazduri
Lahi Wanje Munjhari
Disaan Maan Darro Tuhnjo

Copyright © 2007 - 2017 - Powered by Net is Host